Låt det bli enklare att besiktiga bilen

I vanlig ordning så ser (S) rött när Alliansen vill ta bort monopol och skapa mångfald. Vi vill sälja två tredjedelar av bilbesiktningen för är att det ska bli lättare att kunna få sin bil besiktigad. Vi vill skapa en mångfald där fler aktörer får verka, vilket varit framgångsrikt och medfört att service och tillgänglighet ökat i andra sektorer. Det har redan etablerats fyrtiotalet nya besiktningsstationer i Sverige med bl.a. längre öppethållande och drop-in-tider. Uppenbarligen tycker alltså Monica Green (S) att flexiblare öppettider och fler besiktningsstationer är negativt.

Det är häpnadsväckande att Green (S) misstror en professionell yrkeskår och antar att de kommer att bedriva en sämre verksamhet grundat på att de är privata. Vi håller med om att trafiksäkerheten är oerhört viktig men anser inte att privata aktörer skulle innebära sämre trafiksäkerhet. Sannolikt kommer många av dem som idag arbetar på Bilprovningen att fortsätta jobba som bilbesiktigare men med ny arbetsgivare. Tror Green (S) att dessa personer kommer att göra ett sämre jobb sen, och att enbart statligt ägande garanterar en säker verksamhet? Menar (S) att inte heller företag som kontrollerar och certifierar hissar, rulltrappor eller skidliftar bedriver en ärlig verksamhet eller att flygbolagens flygtekniker inte är att lita på?

Tvärtemot så stärks fordonsbesiktningen och kontrollmetodiken kan utvecklas och förbättras med den nya marknad som växer fram. Nya företag ska kvalitetsprövas av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) som tillsammans med Transportstyrelsen har tillsynsansvar över besiktningsverksamheten. En annan nyhet är också att samtliga tekniker på stationerna måste vara certifierade.

Det är förvånansvärt att Green (S) påstår att det föreligger risker med utförsäljningen av bilprovningen då hon medverkat på trafikutskottets möten med just Svensk Bilprovning där de senare uttryckligen sagt att de ser positivt på utvecklingen av bilbesiktningsmarknaden i Sverige.

Till skillnad från Green (S) som verkar tycka att allt var bättre förr så välkomnar vi moderater fler besiktningsstationer, längre öppettider och bättre service som tillvaratar trafiksäkerhet och miljökontroll. Det medför positiva samhällsekonomiska effekter när fler företag växer fram med nya produkter och tjänster så ökar sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Jan-Evert Rådhström (M)
Riksdagsledamot Värmland, vice ordförande trafikutskottet

Christer Akej (M)
riksdagsledamot Skåne, ansvarig bilbesiktningsfrågor i trafikutskottet

Lämna ett svar