MUF Skaraborgs distriktsstämma


MUF i Skaraborg höll distriktsstämma i Skövde, det var välbesökt och vittnade om stor energi och mycket framtidsvilja. En ny styrelse valdes där ordförande blev Rasmus Möller, Rebecca Berling valdes till 1:a vice distriktsordförande och 2:e vice ordförande blev Jonathan Fredriksson. Sten Bergheden var där i egenskap av företrädare för valberedningen och även som sekreterare under delar av årsmötet samt vald till valberedningen för nästa år och också dess sammankallande.

Lämna ett svar