Frågestund i riksdagen

Alliansregeringen har infört flera åtgärder för att minska utsläppen från trafiken – ökade forskningsanslag till fordons- och bränsleforskning, miljöbilspremier mm. ETT-projektet (EnTraveTill) är ett forskningsprojekt som pågått mellan 2009 och 2011 där man inom skogsindustrin använt längre och tyngre lastbilar. Det har gett ett positivt resultat: med dessa lastbilar har utsläppen minskats genom 20 procent lägre dieselförbrukning. Längre och tyngre fordon ökar trafiksäkerheten genom mindre antal fordon på vägen, förbättrar miljön och sänker företagens transportkostnader.

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GZC120120223fs&doctype=kammakt#pos=304

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GZC120120223fs&doctype=kammakt#pos=438

Lämna ett svar