Energidebatt i Skövde

Villaägarna i Skaraborg anordnade en välbesökt debatt om energifrågor där Sten Bergheden (M) och Monica Green (S) deltog.

– Det var en bra diskussion med tydliga och raka svar och en del intressanta förslag att ta med i det fortsatta arbetet. Villaägarna vill på olika sätt minska skatten på el för konsumenterna och ha någon form av stöd till energiförbättrande åtgärder i hus. Alliansen har infört ROT-avdrag som kan användas för att bygga om till mer energisnålt.

En lång tid av kvällen diskuterades utbyggnaden av kärnkraft och varför vissa reaktorer står still.

– Alliansen har tagit fram en energiuppgörelse och står bakom en eventuell utbyggnad av kärnkraft, medan socialdemokraterna har svårare att redovisa var man i dagsläget står i kärnkraftsfrågan. Glädjande nog var de flesta överens om att Sverige behöver ha, liksom Finland, en stabil och långsiktig energiuppgörelse.

 

Lämna ett svar