Möte med åkeribranschen i Västsverige

 

Möte med Sveriges Åkeriföretag i Borås där det blev samtal om arbetet i trafikutskottets referensgrupp som ser över konkurrenssituationen i åkeribranschen, vilka problem och möjligheter som finns, och vad som kommer att göras framöver.

– Ett mycket bra möte med givande och intressanta samtal om de problem som finns men också om hur vi gemensamt ska kunna lösa dem. Det är avgörande med sunda och goda konkurrensvillkor för åkeribranschen samt för alla företag runt om i landet som är beroende av snabba, säkra och pålitliga transporter.

Lämna ett svar