Nej till köttfria dagar

(Foto: sxc.hu)

När Naturvårdsverket och en del storstadspolitiker i bl.a. Stockholm, som lever långt ifrån naturen och lantbrukets verklighet, börjar förespråka köttfria dagar i skolor och andra offentliga serveringar blir man förvånad. De menar sig ha rätt att sätta sig över människors fria val att själva få bestämma vad man vill äta. Politiker vet inte bättre och ska inte bestämma vad vi ska äta.

Förespråkarna av köttfria dagar hänvisar till att de ska rädda klimatet, men köttfria dagar i Sverige är inte lösningen på klimatfrågan. Svensk köttproduktion är bland de mest klimatvänliga i världen. Världsnaturfonden pekar på ny forskning där djur som betar och håller det svenska landskapet öppet har betydligt mindre klimatpåverkan än vad man tidigare trott. Men import av kött från andra sidan jorden har vuxit de senaste 20 åren i Sverige och uppgår idag till runt hälften av vår köttkonsumtion. Ökad import innebär längre transporter och därmed större miljöpåverkan. För klimatet bör vi producera mer kött i Skaraborg och Sverige och istället minska köttimporten.

De rödgröna partierna, som de flesta köttförbudsförespråkarna tillhör, vill dessutom belasta det svenska lantbruket med återinförd handelsgödselskatt, höjda bränsleskatter och kilometerskatt. Detta skulle öka det svenska lantbrukets kostnader och bidra till mer import från länder vars livsmedelsproduktion är långt ifrån så effektiv och miljövänlig som Sveriges. De rödgrönas politik gynnar varken klimatet eller tillgången på närproducerad svensk mat.

Köttfria dagar är tvång och begränsar kraftigt människors valmöjligheter. Det är sorgligt att förbud och tvång ses som naturliga alternativ när något inte passar. Det är bra med både informationsinsatser och att det finns vegetariska rätter som alternativ till kött och fisk i skolmatsalar, på sjukhus och på restauranger. Men människor kan och vill själva välja vad de äter.

Problemet är istället att upp till 30 % av all mat som produceras kastas – européer slänger i genomsnitt 179 kg mat per år. Fokus bör skiftas till att arbeta med att minska matsvinnet i det offentliga och hur man upphandlar miljövänlig mat i kommuner och landsting. Därtill måste vi arbeta för bättre villkor för det svenska lantbruket – det är miljövänligt, skapar svenska arbetstillfällen, bidrar till en levande landsbygd och minskar transporterna. Köttfria dagar är fel väg att gå – det har ingen effekt på världens klimat, gynnar inte svensk livsmedelsproduktion och politiker ska inte bestämma vad vi ska äta.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot och lantbrukare

Lämna ett svar