Avskaffa momsen på körkort

(Foto: sxc.hu)

På endast 20 år har andelen unga mellan 18 och 24 år som har körkort minskat med 20 procentenheter, från tre fjärdedelar i slutet på 80-talet till 56 procent i dag. Det som tidigare var en självklarhet är det nu bara hos drygt hälften av
ungdomarna i vårt land.

Utvecklingen är oroande då körkort kan vara nyckeln för många unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Det finns säkert många
ungdomar som bor i större städer som inte känner att de behöver ett körkort, andra prioriterar andra saker som långresa, fritidsaktiviteter, kläder, nöjen med mera. Men många unga anger de höga kostnaderna som främsta skäl för att inte ta körkort. För en del unga och deras föräldrar innebär kostnaderna för att ta körkort en alltför stor utgift, som man då hoppar över.

I dagsläget kostar ett körkort i genomsnitt mellan 11 000 och 15 000 kronor, beroende på förkunskaper och var utbildningen sker. Siffror från Trafikverket visar att priset på kunskapsprov och uppkörning har fördubblats de senaste 15 åren. Fler moment har också tillkommit i utbildningen, som är bra och höjer trafiksäkerheten, men bidrar till växande kostnader.

Politiker ska inte styra privata körskolors prissättning, och vi förespråkar inte bidrag eller stöd. Men då körkort kan spela en positiv roll för ungas jobbchanser är det viktigt att vi underlättar för ungdomar att ta körkort. Vi måste försöka minska kostnaderna för att ta körkort.

Ett körkort är en investering i framtiden som staten ändå får igen senare när ungdomar börjar jobba och betala skatt.
Utbildningar som förebereder unga för ett framgångsrikt yrkesliv – i grundskolan, på gymnasiet och universitet samt studieförbundens studiecirklar – är momsbefriade. Körkort kan i flera fall vara helt avgörande för ungas möjligheter att hitta jobb. Momsen på körkortsutbildning bör därför sänkas eller avskaffas helt.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Anton Abele (M)
riksdagsledamot Stockholm

Lämna ett svar