Vinterdäck för tunga fordon?


Även om vintern hittills varit mild är det viktigt att vi rustar oss för framtiden och kommande vintrar. Vinterförhållanden på vägarna skapar köer, sämre framkomlighet och olyckor trots att de allra flesta trafikanter är väl rustade för vinterväglaget.

Inte minst de senaste två vintrarna har vi sett tunga fordon köra i diket och stoppa trafiken under flera timmar och på långa sträckor. Sämre framkomlighet på vägarna kostar samhället mycket pengar när privatpersoner drabbas av längre restider och näringslivet av försenade godsleveranser.

Snö och kyla innebär besvärligare väglag för oss alla, oavsett fordon. Men det är sannolikt att personbilar och inte minst tunga fordon som saknar adekvat vinterutrustning är en bidragande orsak till olyckor och avkörningar i vintertrafiken. I dagsläget har 80 procent av de svenska åkarna vinterdäck på sina fordon men bara cirka 60 procent av de utländska. De flesta svenska åkerier är välmedvetna om problemen på våra vintervägar. Nuvarande lagstiftning ställer endast krav på 5 millimeters mönsterdjup, vilket ofta efterlevs väl. Men krav på riktiga vinterdäck, med rätt mönster och gummiblandningar som är anpassade för det nordiska vinterklimatet, för tung trafik finns inte.

Alliansregeringen har därför gett Trafikverket i uppdrag att ut-föra en studie under denna vinter som ser över hur det ser ut på våra vägar och vilka åtgärder som kan behövas. Studien ska fokusera på tunga fordon som kör av vägen under vintern och titta på typ av däck, däckkvalitéer, mönsterdjup, lastning av fordonet, väglaget, chaufförens tillstånd med mera. Detta kommer att ge en helhetsbild som Trafikverket sen kan utgå från i sina förslag, och studien ska vara klar till våren 2012.

Åkerier och förarna själva har ansvar för att fordonen är i gott skick för vintervägarna, korrekt lastade mm för att lasterna ska kunna levereras i tid. Också väghållningen spelar stor roll för olycksrisken. Men vi måste från vår sida göra vad vi kan för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vintervägarna.

Med utgångspunkt i Trafikverkets studie är vi därför beredda att ha lagstiftning om krav på vinterdäck för tunga fordon på plats redan till nästa vinter om det bedöms som det mest lämpliga alternativet för att komma till rätta med de olyckor där tung trafik är involverad i. Detta kan öka trafiksäkerheten och minska antalet trafikolyckor på våra vintervägar ytterligare.

STEN BERGHEDEN (M)
riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar