Enklare att framföra husvagnar med nya släpvagnsregler

Genom införandet av det tredje körkortsdirektivet vid början av 2013 kommer nya och förenklade regler för att framföra husvagnar och andra släpvagnar. Detta är ett välkommet beslut som Alliansen och Sverige länge har arbetat för att få igenom i EU.

– De nya reglerna kommer att underlätta för många husvagnsägare. Kravet på att släpfordonets vikt inte får överstiga dragfordonets vikt kommer att tas bort. Den maximala totalvikten för en personbil eller en lätt lastbil med släp höjs från 3,5 ton till 4,25 ton, säger riksdagsledamoten Sten Bergheden, körkortsansvarig för (M) i trafikutskottet

Både bilar och släpfordon har med tiden blivit bättre och säkrare, men de har samtidigt blivit tyngre. En del har då chansat med sin husvagn och kanske drabbats av dryga böter då släpet varit för tungt. Med den nya lagstiftningen blir det enklare att på ett säkert och lagligt sätt att framföra tyngre fordon.

– Trafiksäkerheten är nummer ett, men vi måste också se till så att människor och företag inte hindras i sin vardag. I utredningen som ligger till grund för förändringarna finns inget som visar på att några fordonskombinationer är mer olycksdrabbade än andra. Vi kommer också ifrån problemen med överlast av fordonsekipage som många husvagnsägare har oroats av, säger riksdagsledamoten Lotta Finstorp (M) som sitter i trafikutskottet

För maxvikten 4,25 ton krävs dock utökad behörighet. Här har Alliansregeringen valt att bilförare som vill skaffa behörighet för tyngre fordonskombinationer ska kunna göra det genom ett särskilt körprov istället för genom utbildning.

– Vi har tydligt markerat att detta körprov ska vara både smidigt och kostnadseffektivt för människor som redan har körkort men vill utöka behörigheten. Det garanterar också att de tyngre fordonskombinationerna kommer att framföras på ett tryggt och trafiksäkert sätt, avslutar trafikutskottsledamoten Edward Riedl (M)

Lämna ett svar