Intervju i tidningen Fria Företagare om riksdagsmotioner och företagande

Tidningen Fria Företagare skriver om riksdagsledamoten från Skaraborg som har lämnat in ett gäng motioner till riksdagen för att förbättra villkoren för företagande.

– Byråkrati och bristande kunskap kring företagande i samhället hindrar Sveriges utveckling. Myndigheter måste bli snabbare på att svara företag i olika ärenden och kunskapen kring hur det är att driva företag behöver öka. En företagslots som ger nya företagare stöd i inledningsfasen skulle också vara ett steg framåt, och då fler och växande företag är bra för landets konkurrenskraft så kommer mina förslag inte att innebära några ökade kostnader för samhället i längden. Det vikitga är att det blir enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige, säger Sten Bergheden (M).

Lämna ett svar