Intervju i Svensk Åkeritidning

– Under utredningen om konkurrenssituationen inom åkerinäringen som trafikutskottet genomför har det hittills framkommit att polisen gör sina kontroller men de har inte verktygen att bötfälla på plats. De har också svårt att få uppföljning hos åklagare när det gäller åkerier med säte i andra länder.

Läs hela intervjun här: http://www.akeri.se/svensk-akeritidning/nyheter/2011/12/09/trafikutskottet-ser-morkertal-i-regelbrottsstatistiken

 

Lämna ett svar