Intervju med Sveriges Motorcyklister om körkortsregler och körkortskostnader


– Alliansen arbetar generellt för att minimera kostnaderna
runt körkort och självklart även för motorcyklister. I höstas lämnade jag
dessutom in en motion till riksdagen om slopande av moms på körkortsutbildning,
just för att hålla körkortskostnaderna nere.

– Vad gäller införande av körkortsdirektivet så ska vi nationellt
arbeta för rimliga avgifter och förenklade prov för att hålla kostnaderna nere.
Internationellt använder vi våra kontakter för att påverka kommande direktiv
inom EU.

Läs hela intervjun här: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Klockan-klamtar-for-korkorten/

Lämna ett svar