Dags för en företagslots


Trots förbättringar de senaste åren så är Sverige fortfarande bland de länder i EU som har lägst antal företagare per invånare.
Sverige är ett byråkratiskt land med många lagar och regler som ska följas. Alliansen tar ansvar för att underlätta och minska byråkratin, men mycket kvarstår att göra. Dessvärre är det många tänkta företagare som avstår från att gå från en trygg
anställning till att starta ett eget företag, då man upplever detta steg som stort och riskfyllt.

Alliansregeringen har satsat på coacher för arbetslösa, lotsar för nyanlända invandrare och olika former av anställningsstöd samt jobbskatteavdrag, vilket är bra. ROT- och RUT-avdragen är en annan lyckad satsning som har skapat nya företag och gjort svarta jobb vita. Och bidragslinjen har bytts ut mot arbetslinjen.

Men nu är det viktigt att vi satsar mer på företagsamhet och på våra entreprenörer. Varför finns t ex ingen lots för den som vill starta eget?  Att starta ett företag idag är en mycket tuff utmaning ekonomiskt men även med att lära sig ett helt annat
regelsystem och dessutom få alla pusselbitar på plats under uppstartsfasen.

Många kommuner och näringslivet jobbar idag på olika sätt för att hjälpa företagen igång som t ex nyföretagarecentrum, vilket är bra. Men mer behöver göras för att säkra finansieringen, att det är hög kompetens och att alla nystartade företagare som vill ha hjälp ska ha rätt till det. Människor som vill starta eget företag får klara sig nästan helt själva och finansiera detta på egen hand.

Fler bör därför få hjälp att gå från idé till kommersialisering än vad som sker idag. Det finns en mängd regler
som ska följas, flertalet tillstånd ska uppfyllas och finansiering ska hittas. Bokföring, skatter och arbetsgivaravgifter ska skötas och betalas. En företagslots skulle under uppstartsfasen kunna hjälpa företagaren med ansökningar, tillstånd, myndighetskontakter, affärsrådgivning, kontaktnätverk, undersöka fler finansieringslösningar mm.

Det finns även andra insatser som skulle kunna förbättra villkoren för landets företagare, så som sänkta arbetsgivaravgifter,
riskkapitalavdrag, sänkt bolagsskatt, avskaffade 3:12-regler mm. Vi måste fokusera mer på de som skapar jobben – företagen och företagarna. Med en företagslots som hjälper nystartande företagare igenom byråkratidjungeln kan fler och växande
företag skapas, vilket stärker Sveriges konkurrenskraft och välstånd.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

 

Lämna ett svar