S-politik hotar kommunernas ekonomi och ungas jobbchanser

Med fortsatt ekonomisk oro i omvärlden och skuldkris i södra Europa är det avgörande för en öppen och exportberoende ekonomi som Sveriges att ha stabila offentliga finanser och säkerhetsmarginaler inför framtiden. Medan andra länder skär ned i välfärden och tvingas höja skatter satsar alliansen i budgeten för 2012 särskilt på ungdomar.

Några av satsningar är t ex sänkt restaurangmoms, riktade satsningar för att få fler unga utan fullständiga grundskole- eller gymnasiebetyg att återuppta studierna och nya platser på yrkesutbildningarna. Vi behåller dessutom halveringen av arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år som underlättar för unga att få jobb. Därtill gör vi viktiga investeringar i Sveriges framtid genom en karriärutvecklingsreform för lärare och en storsatsning på matematik – Mattelyftet.

Dessvärre håller inte socialdemokraterna med om detta och vill istället fördubbla arbetsgivaravgiften för unga för att finansiera höjda bidrag och AMS-åtgärder. Socialdemokraternas budgetmotion visar dessutom tydligt att just ett mattelyft behövs. S underfinansierar nämligen sina satsningar på kommunerna med runt 5 miljarder kronor i hela landet. För Västra Götalandsregionen skulle en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga innebära ökade lönekostnader med 96 miljoner kronor och för kommunerna med 13 miljoner i Falköping, 16 miljoner i Skövde, 11 miljoner i Lidköping, 7 miljoner i Mariestad och 6 miljoner i Skara. Detta skulle inte bara försämra ungas jobbchanser men också hota kvaliteten i välfärden och minska resurserna till äldreomsorg, skola och vård.

Exemplet Grekland visar att offentliga underskott och felberäkningar inte är vad kommunerna i Skaraborg behöver. Unga skaraborgare ska inte behöva betala priset för socialdemokraternas återgång till bidragslinjen. Stabila statsfinanser, bra utbildning och en fortsatt utveckling av arbetslinjen så att fler arbetar krävs för att svensk ekonomi ska kunna utvecklas och för att vi ska kunna stärka kommunernas välfärdstjänster.

Sten Bergheden (M)
Christer Winbäck (FP)
Ulrika Carlsson (C)
Annika Eclund (KD)
Alliansens riksdagsledamöter från Skaraborg

Lämna ett svar