Besök på Jernhusen i Stockholm

  

Jernhusen äger 65 st av landets järnvägsstationer och har sedan 2001 investerat 6 miljarder kronor sedan 2011 för att utveckla sina fastigheter. Effektiviteten vid tågreparationsdepåerna har ökat med över 40 %.  En bra station ska ha god utformning, mycket hög trygghet och en bra service. Vid besöket fick Trafikutskottets ledamöter också se hur bygget med den nya centralstationen i Stockholm fortgår.

Lämna ett svar