Hushåll och företag i Skaraborg får betala MP:s ofinansierade förslag

 

Svar till Stina Bergström & Ann-Sofie Andersson (MP)

Sverige är ett föregångsland i klimatpolitiken. Efter 12 år med rödgrönt styre till år 2006 fanns 30.000 miljöbilar, fem år senare med alliansregeringen rullar över 300.000 miljöbilar på Sveriges vägar. Dessvärre verkar MP ha missat att klimatfrågan är en global fråga och inget som Sverige kan lösa på egen hand.

Sverige har dessutom en mycket utsläppssnål energiförsörjning, något MP vill ändra på genom att avveckla kärnkraften. Det är direkt orealistiskt att tro att förnyelsbara energislag skulle kunna ersätta kärnkraften, för att kompensera bortfallet skulle vi tvingas importera fossila bränslen – är det miljövänligt?

Vi är uppenbarligen överens om att satsa på Västra stambanan. Men vi är däremot inte överens om att satsa på höghastighetståg utanför Skaraborg. Och inte heller om att det ska betalas av hushåll och företag i Skaraborg genom högre bensinpris, högre dieselskatt och nya vägskatter för lastbilar samt stora miljardlån som riskerar att leda till kraftiga offentliga underskott. MP finansierar inte sina förslag, det är istället företag, åkerier och människor i Skaraborg som ska betala genom högre skatter och växande räntor på de enorma lån i hundramiljardersklassen som MP föreslår. Alliansen vill satsa på att bygga ut och öka kapaciteten och hastigheten på våra stambanor genom finansierade förslag.

Istället för att utarma människor och företag i Skaraborg genom straffbeskattning av vägtransporter som MP föreslår är det avgörande med ytterligare incitament så att fler vill skaffa miljöbil och att forskningen kring alternativa bränslen också för tunga vägtransporter kan utvecklas. Det är utsläppen vi ska jaga, inte bilägare, företag och åkerier.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar