Besök på XR Åkeri i Lidköping

Möte på XR Åkeri i Lidköping om konkurrenssituationen i åkeribranschen, hastighetsbegränsningar, kör- och vilotider, cabotage mm som ett led i trafikutskottets referensgrupps arbete med att se över konkurrensen inom svensk åkerinäring.

Lämna ett svar