Alla trafikslag måste fungera och komplettera varandra

Svar till Miljöpartiets insändare om lastbilsskatt

Goda kommunikationer är avgörande för företag och människor i Sverige, då gäller det att alla trafikslag fungerar väl och kompletterar varandra. Det är därför beklagligt att Miljöpartiet dels vill straffbeskatta vägtransporter och dels satsar ensidigt på järnvägen och struntar i övriga trafikslag, förutom cykeln. Hur människor och gods, utan vägtransporter, ska ta sig från tågstationen till hemmet, företagen eller affären är en gåta.

MP:s ”rättvisa” lastbilsskatt är möjligen rättvis för deras väljare i Stockholms innerstad, men den skulle slå hårt mot svenska företag och hushåll, fördyra våra inhemska transportkostnader, och därmed ensidigt äventyra svenska arbetstillfällen och öka företagsflytten ifrån Sverige. En genomsnittlig lastbil skulle få ökade kostnader på runt 70.000 kronor om året. Därtill vill MP höja bensinpriset med 70 öre. Sammantaget skulle priset på livsmedel skjuta i höjden, företagens kostnader skulle öka och landsbygdsfamiljers bilresor skulle bli dyrare. Det är knappast att ta ansvar för att både företag och människor stannar och utvecklas i Skaraborg.

Alliansen prioriterar en upprustning av den befintliga järnvägen innan vi börjar diskutera höghastighetståg. Enligt Trafikverket har sedan 2006 antalet tågkilometer ökat med 6 % och anslagen till drift och underhåll med 52 %. Regeringen beslutade redan 2010 om en historisk infrastruktursatsning på närmare 500 miljarder kronor fram till 2021 med kraftigt ökade resurser till drift och underhåll i järnvägsnätet och på vägarna. I budgeten för 2012 och 2013 lägger vi ytterligare 5 miljarder på infrastruktur. Alliansens satsningar är, till skillnad från Miljöpartiets, helt finansierade. MP:s ofinansierade förslag med lån på hundratals miljarder skulle leda till en kraftig ökning av budgetunderskottet och hota det finanspolitiska regelverket.

Att strypa vägtrafiken är inte framtiden. Istället för att straffbeskatta lastbilar och landsbygden satsar vi på att stimulera utvecklingen av miljövänligare bränslen och på att modernisera vägtransporterna. Alla trafikslag är lika viktiga och ska komplettera varandra. Det ska vara attraktivt för människor och företag att verka i Skaraborg och i Sverige, då behövs både järnväg samt bra vägar och lägre drivmedelsskatter. Sverige är ett stort och glesbefolkat land som behöver både järnväg, vägar och rimliga transportkostnader för att behålla och utveckla våra svenska företag och våra arbetstillfällen. 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar