På Näringsdepartementets Förenkla för företagen

Arbetet med regelförenklingarna för företagen måste intensifieras, det är därför positivt att olika organisationer och internationella erfarenheter tas upp och diskuteras. Desto mindre administration, desto fler växande företag.

Lämna ett svar