Hur gynnas landsbygden av att alla livsmedel blir dyrare, MP?

 (Foto: sxc.hu)

Svar till Anders Englesson (MP), insändare i Sydöstran den 12 oktober

Englesson (MP) påstår i en replik till oss att Miljöpartiet vill värna det svenska jordbruket. Men MP:s förslag i riksdagen innebär det rakt motsatta – återinförd handelsgödselskatt, höjd koldioxidskatt och en särskild lastbilsskatt skulle utarma landsbygden.

Trots att inget annat land i EU har handelsgödselskatt så har Miljöpartiet föreslagit att den ska återinföras. Ökade produktionskostnader för svenska bönder leder till mindre lönsamhet, förlorade arbetstillfällen och ökad import av utländska livsmedel. Dessutom menar MP alltså att Sverige som redan har världens högsta koldioxidskatt ska ha en ännu högre sådan trots att det allvarligt skulle hota sysselsättningen på landsbygden. Tvärtemot bör vi gå mot lägre bensin- och dieselskatt.

Höjd koldioxidskatt på sex miljarder och en särskild lastbilsskatt på fyra miljarder kronor som MP föreslagit skulle göra transporterna från bonden till livsmedelsaffärer både på landsbygden och i städerna betydligt kostsammare. Det gör i sin tur att inte bara de köttprodukter som Miljöpartiet inte gillar utan också att både grönsaker och ekologiska mejeriprodukter blir dyrare. Hur det svenska jordbruket och jobb på landsbygden skulle gynnas av att alla livsmedel blir dyrare är en gåta.

Alliansen satsar en halv miljard på utbyggnad av bredband på landsbygden de närmsta tre åren och 80 miljoner för nya arbetstillfällen i anknytning till skogen. För det svenska lantbrukets konkurrenskraft gör vi en permanent satsning på 90 miljoner kronor per år för att sänka kontrollavgiften vid slakt och lägger cirka 90 miljoner kronor per år i fem år av landsbygdsprogrammet för att stötta grisproducenterna, förutsatt att EU-kommissionen erkänner ersättningsformen blir det 1150 kr fördelat per sugga och år.

Alliansen tar ansvar för landsbygden och stärker arbetslinjen så att det blir attraktivt att leva, bo och driva företag på landsbygden.

Gustav Nilsson (M) riksdagsledamot Blekinge

Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar