Besök på Trafikverket och polisen i Göteborg för att diskutera metallstölder

Metallstölder av framförallt koppar orsakar stora problem längs järnvägarna i Västsverige men även företag, privatpersoner och kyrkor drabbas av omfattande stölder. Sten Bergheden (M) besökte därför järnvägsbygget Trollhättan-Göteborg och Trafikverket och senare även polisledningen i Göteborg tillsammans med m-riksdagskollegorna Lars-Arne Staxäng och Mikael Cederbratt.

Under besöket längs järnvägen Göteborg-Trollhättan framgick det tydligt att skadorna på infrastrukturen som kopparstölderna medför är mycket stora, och beräknas hittills i år ha kostat 7 miljoner kronor. Trafikverket efterlyste kodning av kopparn så den kan identifieras till plats och stöld för att lättare få tjuvarna fällda samt att mer kontroll behövs i skrothandelsledet för att försvåra för tjuvarna att göra sig av med stöldgodset.

– Kopparstölderna bedöms av Trafikverket som fullt jämförbara med snökaoset på vintrarna, det kostar samhället mycket pengar och skapar stora förseningar i trafiken och i arbetet med ny järnväg. Detta är oacceptabelt och det är tydligt att förändringar behövs för att få stopp på kopparstölderna.

Lämna ett svar