Socialdemokraternas politik hotar ungas jobbchanser

 

I årets budget har Alliansregeringen valt att satsa extra mycket på ungdomar och under hösten reser vi moderater runt i landet för att träffa arbetsgivare med unga anställda. Vi vill lyssna på deras berättelse och få en inblick i vardagen. Det är angeläget att lyfta upp och synliggöra de goda exempel som finns i samhället, men också hörsamma unga och företagares olika svårigheter.

Att satsa på ungdomar är däremot ingenting som prioriteras av Socialdemokraterna, det framgår tydligt av deras alternativbudget. Alla regeringens satsningar på ungdomar, som lett till att fler idag har ett arbete att gå till, vill S ta bort. De vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga under 26 år och sända tusentals ungdomar till arbetslöshet och utanförskap. Detta är ett stort svek mot alla unga, men också ett svek mot alla företag som anställer unga.

Alliansens halvering av arbetsgivaravgiften för unga har ökat chanserna för unga att få ett jobb då de blivit mer attraktiva för företagare att anställa. Trots en ekonomisk orolig tid är det, under andra kvartalet 2011, 37 000 fler ungdomar i landet som jobbade jämfört med för ett år sen.

S vill också stoppa regeringens förslag om sänkt restaurangmoms, vilket de själva gick till val på. Att stimulera hotell- och restaurangbranschen till att skapa fler arbetstillfällen är otroligt viktigt för ungdomars chanser till jobb. Var tredje anställd inom dessa branscher är ung, medan enbart var tionde anställd är under 26 år i ekonomin i sin helhet. Således är det inom hotell- och restaurangbranschen där de flesta unga får sitt allra första jobb. Ett första jobb betyder allt, en egen inkomst, självständighet och kan ge vänner för livet. Det är också ett jobb som öppnar dörrarna till arbetsmarknaden, som ger arbetslivserfarenhet och referenser för framtida arbeten. S ungdomsfientliga politik hotar över 2400 ungdomsjobb i Västra Götaland.

Vi är medvetna om utmaningar för ungdomar att få jobb och därför tar vi ansvar för just ungdomsjobben med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Utifrån ungas verklighet har vi tagit fram flertalet riktade åtgärder samt långsiktiga satsningar för att förenkla steget in på arbetsmarknaden och öka chanserna till jobb. Vår arbetslinje är den bästa vägen för att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten. Detta är en förutsättning för att trygga Sveriges framtid och välfärd. Socialdemokraterna, däremot, sviker inte bara sina väljare men även alla de ungdomar som vill ha ett arbete. S låter dem betala för sin bidragspolitik. 

Anna Kinberg Batra (M)
riksdagsledamot, Stockholms län, ordförande i riksdagens finansutskott 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar