Möte om svensk och dansk grisproduktion

Sten Bergheden (M) var inbjuden till den danska ambassaden i Stockholm och dess ambassadör Kirsten Malling Biering för att träffa den danska motsvarigheten till LRF:s, Landbrug & Fødevarers, direktör för Handelspolitik & Afsætning, Jan Laustsen med flera. Ett mycket intressant möte som inte bara gav ny kunskap om djurproduktionen och miljöarbetet i Danmark utan också öppnade för nya möjligheter och nya kontakter.

Danmark producerar ca 28 miljoner grisar per år (jmf Sverige ca 2,8 milj.) och den största delen går på export till andra länder, vilket skapar många arbetstillfällen i Danmark. Danskarna är intresserade av att utöka samarbetet med Sverige för att stärka den nordiska livsmedelsproduktionen, och följer särskilt det svenska miljöarbetet noga. Samtidigt studerar flertalet svenska grisproducenter den danska produktionen för att lära sig mer om hur man både kan höja produktionen och utnyttja modern teknik.

– Medan Danmark har ökat sin grisproduktion och därmed också exporten över hela världen under de senaste 20 åren har Sverige gått åt andra hållet med minskad produktion och istället ökad matimport. Detta är en alarmerande utveckling som måste brytas, säger Sten Bergheden (M) 

– Det är viktigt att vi drar lärdom av de samlade erfarenheter som finns inom grisproduktionen, ett ökat samarbete och kunskapsutbyte gynnar båda ländernas framtida grisproduktion. Medan Danmark har mycket att lära av Sverige i bl a miljöarbetet så har Sverige mycket att lära av Danmarks sätt att satsa på landsbygden och matproduktionen. Sverige måste satsa mer på den svensk livsmedelsproduktion – det är motorn i utvecklingen på landsbygden och skapar fler arbetstillfällen, avslutar Sten Bergheden (M).

Lämna ett svar