Många förändringar som gynnar landsbygden under Alliansens fem år

Svar till Gunnar Karlsson i Katrineholms-Kuriren den 28 september

Sedan Alliansregeringen tog över för fem år sedan har många förändringar tillkommit som gynnar landsbygden. Vi har lanserat Matlandet Sverige, gjort flertalet regelförenklingar för landsbygdsföretagare och infört stöd till lanthandlar och bensinmackar på landsbygden. Dessutom
har vi förändrat den rödgröna pumplagen som tvingade mackar på landsbygden att tillhandahålla stora volymer miljövänligt bränsle, så att mackdöden som spred sig på den svenska landsbygden nu upphört.

Alliansens 80 miljonerssatsning på skogen syftar till att öka förädlingsgraden så nära skogsråvaran som möjligt, stimulera utveckling och innovation inom grön energi, nya material, träbyggande med mera. samt att stärka företagande med skogen som källa för rekreation och upplevelser. Det är viktigt att skogen som är en av landets viktigaste exportnäringar och en viktig del av landsbygdens näringsliv kan växa.

Förutom de landsbygdssatsningar vi tog upp i vår insändare, beslutade Alliansen redan 2010 om en historisk infrastruktursatsning på närmare 500 miljarder kronor fram till 2021 med kraftigt ökade resurser till drift och underhåll på både vägar och järnvägar. Detta är inte minst viktigt då vägnätet eftersatts under tidigare socialdemokratiska regeringar. I och med detta års höstbudget satsas sammanlagt 11 miljarder de närmaste två åren bara på underhåll av landets vägar – vilket även kommer landsbygden till del. Och till skillnad från de rödgröna partierna motsätter vi oss höjd bensinskatt, som skulle drabba vanliga landsbygdsbor, och kilometerskatt för lastbilar, som skulle missgynna företagen på landsbygden, tvärtemot ser vi gärna en sänkning av bensinskatten.

Peder Wachtmeister (M)
Sten Bergheden (M)
riksdagsledamöter

Lämna ett svar