Underlätta utvecklingen för mindre bryggerier på landsbygden

Motion till riksdagen om utökade försäljningsmöjligheter för mindre bryggerier på landsbygden.

– Bryggerinäringen växer vilket är särskilt markant på landsbygden där mindre bryggerier bidrar till ett växande näringsliv. Men mindre svenska bryggerier kan ofta bara sälja sina produkter på ett begränsat antal systembolagsbutiker i sin geografiska närhet, medan utländska leverantörer har tillgång till försäljning i betydligt fler butiker. Detta är olyckligt för jobb och företagande i Sverige, försäljningsmöjligheterna för små bryggerier bör därför utökas. Dessutom bör gårdsförsäljning tillåtas vilket ytterligare skulle gynna bryggerinäringens framväxt och landsbygdens utveckling.

Lämna ett svar