Motioner om mindre regelkrångel för landsbygdsföretag och bättre koordinering av landsbygdsstöd

– Företagare måste ansöka om en mängd olika tillstånd för att kunna starta sin verksamhet. För en företagare på landsbygden med exempelvis gårdsbutik kan det handla om minst tjugotalet olika tillstånd och avgifter som berör allt från miljö och vatten till vägskyltar och kylar. Detta måste bli enklare, samordningen av tillstånd måste därför förbättras. För många landsbygdsföretagare som sysslar med någon form av livsmedel finns det flertalet olika sorters stöd att söka. Men informationen om detta är knapphändig, de olika stöden för landsbygdsföretag bör därför koordineras bättre av länsstyrelserna.

Lämna ett svar