Sten Bergheden (M) lämnar in sina sista motioner till riksdagen om kortare handläggningstider för företag, nolltolerans mot drograttfylla och insatser för fler växande företag

– Företag är ålagda att sköta sina betalningar, svar, skatter, tillstånd, kontroller m.m. inom angiven tid, annars riskeras extra avgifter eller avslag. Men så ser det inte ut överallt i myndighetssverige. Tyvärr har många beslut och besked legat och väntat över ett år, vilket hindrar den person eller det företag som väntar på ett avgörande beslut för att kunna utveckla sin verksamhet. En väntetid på maximum två månader för beslut från myndighet eller nämnd bör införas.

– Problemet med narkotika i trafiken är alltså större än vad många förstått, och är allvarligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Polisen bör i rutinmässiga kontroller av bilförare även ha möjlighet att utföra drogtester, något de inte kan idag då lagstiftningen bara möjliggör alkoholutandningsprov.

– Sverige behöver fler och växande företag. Därför bör 3:12-reglerna avskaffas helt, en webbtjänst för företags ärenden med olika myndigheter införas, arbetsgivaravgifterna för småföretag bör sänkas och riskkapitalavdrag bör införas.

Stens alla motioner finns att läsa här:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=427&rm=2011/12&iid=828721176319

Lämna ett svar