Stor satsning på jobb i kultursektorn

För en kort tid sedan besökte vi Göteborgs universitet och Dacapo i Mariestad. Deras satsningar på byggnadshantverk och trädgårdsskötsel är goda exempel på hur viktigt det är att vi har rätt kunskaper för att kunna bevara, inventera och vårda vårt kulturarv.

Sveriges rika lämningar från norr till söder innehåller värdefulla pusselbitar som sammantaget ger oss möjlighet att släktforska, förstå vår historia, men också att kunna ta del av ett öppet och vackert landskap. Det handlar om kulturlämningar i skog och mark, men också om tidningsarkiv, bilder, arkivmaterial och ljudband.

I årets budgetproposition gör regeringen en stor satsning för att bevara, vårda och inventera vårt kulturarv: Kulturarvslyftet. Sammanlagt kan uppemot 4 400 lönebidragsfinansierade jobb skapas inom kulturområdet. För att ge stöd, utbildning och garantera att kulturarvsarbetet håller en god kvalitet avsätter regeringen 270 miljoner kronor till Riksantikvarieämbetet för anställning av arbetsledare. Handledarna ska vara professionella och kulturkunniga personer med relevant utbildning. Sammantaget omfattar satsningen cirka 800 miljoner på tre år.

Målgruppen för satsningen är personer som i dag står långt från arbetsmarknaden efter att ha lämnat sjukförsäkringen och som har en begränsad arbetsförmåga, exempelvis på grund av en funktionsnedsättning. Med Kulturarvslyftet skapas arbetstillfällen som anpassas till den enskildes behov och förmåga. Det är arbetstillfällen som ger en lön att leva på och avsättning till en framtida pension. Men det är också arbeten som innebär gemenskap, arbetskamrater och en trygghet att bygga sin vardag kring. Detta är ofta något som saknas för personer som levt i åratal, i vissa fall i decennier, som sjukskrivna.

Kulturarvslyftet gäller hela landet och riktar sig till många olika slags aktörer. Positivt är också att satsningen kan fördelas mellan såväl kommunala, regionala och statliga institutioner som organisationer och ideella aktörer, inom exempelvis hembygdsrörelsen. 

Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Kulturminister 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar