Motioner om att införa en lots för nya företagare, underlätta för närproducerade livsmedel och om bättre kontroll på skrothandel för att hindra kopparstölder

– Det är avgörande att det blir enklare och mer lönsamt att starta och driva företag. Den som vill starta ett eget företag får klara sig nästan helt själv och finansiera detta på egen hand, trots en omfattande regeldjungel. En lots för nya företagare bör inrättas som ger stöd med ansökningar av olika tillstånd, finansieringsalternativ, affärsrådgivning mm.

– Närproducerade livsmedel skapar jobb i Skaraborg, utvecklar svenskt jordbruk och är miljösmart. Det är därför viktigt att utvecklingen av närproducerat underlättas genom regelförenklingar, lika förhållanden i konkurrensen med utländska bönder, stimulans till fler småskaliga slakterier, ursprungsmärkning av livsmedel samt genom att gårdsförsäljning tillåts.

– Metallstölder är ett växande samhällsproblem. Stölderna särskilt av koppar hotar företag och infrastruktur, också privatpersoners hem och kyrkor utsätts för stölder. Därför bör någon form av licensiering eller tillstånd för skrothandeln införas samt uppgiftskrav på både säljare av skrot och skrotets ursprung, för att komma åt problemen med metallstölder.

Motionerna finns att läsa i sin helhet här:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={6E29B651-9AAD-4692-89A4-9F8DA2D853E1}

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GZ02MJ237

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={91BDA2BB-9BF3-412B-AED3-7B3886869366}

Lämna ett svar