Möte hos polisen om metallstölder


Göran Svensson kriminalinspektör, Sten Bergheden (M) och Andreas Norlén (M)

Metallstölder är på väg att bli ett omfattande samhällsproblem – stölderna av i synnerhet koppar ökar och hotar företag och infrastruktur, även privatpersoners hem och kyrkor utsätts för stölder.  Det behövs bättre kontroll av skrothandeln för att komma åt problemet. Polisen spelar en viktig roll i detta sammanhang och det är därför viktigt att höra hur de arbetar och vad som behöver förändras.

– Det blev tydligt under mötet med polisen i Motala att samordningen mellan länen behöver öka samt att ökade resurser till spaning och kartläggande av kriminella nätverk efterfrågas. Dessutom bör drabbade omedelbart anmäla stölder till polisen för att underlätta deras arbete.

 Radio Östergötland rapporterar också om besöket hos polisen i Motala:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4728216

Lämna ett svar