Sten Bergheden (M) motionerar bl.a. om lägre turistmoms, ökad jakt på vildsvin, offentlig upphandling av livsmedel och harmonisering av energi- och drivmedelsskatterna till europeisk nivå

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) har idag lämnat in några av sina motioner under årets motionsperiod i riksdagen.

– Besöks- och turistnäringen är en växande näring i Skaraborg. För att fler företag ska kunna starta och växa behöver de olika momssatserna sänkas och göras mer enhetliga. Turistnäringen behöver rättvisa och bättre villkor för att främja ökat företagande, ökad tillväxt och fler jobb.

– En utökad jakt behövs för att reglera vildsvinsstammen. Lantbrukare måste kunna skydda sina grödor utan inskränkningar och reglerna för hantering av vildsvinsprodukter bör förenklas.

– De kvalitetskrav som ingår i svensk matproduktion måste bli en naturlig del av offentlig upphandling av livsmedel. Det behövs ökad kunskap kring de krav som upphandlare kan ställa på mat inköpen och bättre samordning och kompetensstöd vid livsmedelsupphandling kan fås av SKL och Miljöstyringsrådets vars verksamhet också bör stärkas.

–  Höga energi- och drivmedelsskatter riskerar att bli en konkurrensnackdel för svenska företag och svenskt lantbruk. Regeringen bör därför göra en översyn av energi- och drivmedelsskatternas påverkan på svenska företags konkurrenskraft med målet att samma skatter harmoniseras till europeisk nivå.

Lämna ett svar