Alliansen satsar vidare på landsbygden


En levande landsbygd är avgörande för hela Sveriges konkurrenskraft och välstånd. Alliansregeringen tar ansvar för landsbygden och stärker arbetslinjen så att det blir attraktivt att leva, bo och driva företag på landsbygden.

Därför satsar Alliansen en halv miljard på utbyggnad av bredband på landsbygden de närmsta tre åren. Ett väl fungerande bredband är en förutsättning för företagande och boende i hela landet, med denna nya satsning lägger vi grunden för att bredbandsutbyggnaden kan fortsätta även i områden där det inte alltid är lönsamt för marknaden att bygga ut.

Skogen är en viktig inkomstkälla för Sverige och en av våra största exportnäringar, och den skapar jobb och företagande. Det är avgörande för landsbygden att skogsnäringen kan fortsätta utvecklas, därför satsar alliansregeringen 80 miljoner för nya arbetstillfällen i anknytning till skogen.

Svensk livsmedelsproduktion håller mycket god kvalitet, är miljövänlig och uppskattas av svenska konsumenter, men svenska bönder har högre produktionskostnader än andra europeiska bönder. I budgeten för 2012 inför Alliansen en permanent satsning på 90 miljoner kr per år för att sänka kontrollavgiften vid slakt.  Därtill lägger regeringen ca 90 miljoner kr per år i fem år av landsbygdsprogrammet för att stötta grisproducenterna, förutsatt att EU-kommissionen erkänner ersättningsformen blir det 1150 kr fördelat per sugga och år. Detta sänker kostnaderna och ökar konkurrenskraften för den svenska maten. Svenskt lantbruk behövs för en levande landsbygd och för arbetstillfällen på landsbygden.

Tråkigt nog gör ledande socialdemokratiska företrädare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott helt andra prioriteringar och menar att satsningar som sänkt kontrollavgift vid slakt borde läggas på andra samhällssektorer.  Det är knappast att ta ansvar för landsbygdens framtid och den svenska maten. Sammantaget medför Alliansens satsningar på bredband, skogsnäringen och svenskt lantbruk bättre förutsättningar för landsbygdens utveckling – det tjänar hela landet på. Det ger jobb och tillväxt i hela Sverige. 

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar