Budgetpresentation med landsbygdsministern

Sten Bergheden var med när landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) presenterade de delar av budgeten som avser landsbygdsdepartementet hos grisbonden Peter Eriksson utanför Hjo.

– En levande landsbygd är avgörande för hela Sveriges konkurrenskraft och välstånd. Det är glädjande att regeringen satsar ca 90 miljoner kr per år i fem år av landsbygdsprogrammet för att stötta grisproducenterna (förutsatt att EU-kommissionen erkänner ersättningsformen) med 1150 kr fördelat per sugga och år. Det stärker och ökar konkurrenskraften för den svenska maten, säger Sten Bergheden (m)

Lämna ett svar