Träff på Kvänum Energi om små och medelstora elföretags förutsättningar på landsbygden

– Ett mycket intressant möte som visar hur viktigt det är att de små bolagen kan utvecklas och växa på rättvisa villkor. Det är viktigt med kundkontakterna och närheten till sin elleverantör, bolagen skapar också utveckling på landsbygden med en ökad småskalig elproduktion vilket ökar konkurrensen och gynnar därmed elkunderna och elpriserna, säger Sten Bergheden (M).

Med på träffen var Jonny Blomqvist, VD Skara Energi och talesman för uppropet, Thomas Kvist, VD för Kvänum Energi samt Per-Olof Westlin, VD för Hjo Energi som tillsammans med m-riksdagsledamöterna Sten Bergheden, Camilla Waltersson Grönvall och Jan Ericsson diskuterade små och medelstora elnätsdistributions- och elhandelsföretags villkor, den framtida nordiska elmarknaden och arbetet med bioenergi, vindkraft och småskalig vattenkraft.

Lämna ett svar