Bättre kontroll på skrothandeln för att minska metallstölderna

Metallstölder av framförallt koppar är på väg att bli ett växande samhällsproblem. Stölder av jordledningar i koppar hotar järnvägen och därmed den livsviktiga infrastrukturen. Även privatpersoners hem och kyrkor utsätts för stölder av tak, stuprör och fönsterbleck.

För 2010 beräknade Trafikverket att kopparstölderna vid järnvägen kostade runt 7 miljoner kronor, men kostnaden för 2011 beräknas bli mycket högre. Stölderna försenar infrastrukturbyggen, skapar stora störningar i spårtrafiken och kan vara livshotande för de som arbetar med spåren. Metallstölder vid järnvägen i Västsverige har orsakat tågtrafikförseningar på över 430 timmar hittills i år. Det drabbar även svensk export och import negativt. Kopparstölderna har blivit så omfattande att Trafikverket har väktare som patrullerar spåren. Det handlar alltså om både stora kostnader och betydande störningar i infrastrukturen 

Då metallpriserna har stigit de senaste åren har metaller blivit attraktiva stöldobjekt för både småtjuvar och organiserad brottslighet. Trots att det är olagligt att köpa upp stöldgods och sälja det vidare så är det svårt att komma åt då kontroller och uppgiftskrav är få. Även om företag normalt måste uppge organisationsnummer för moms m.m. när de levererar skrot så kan mindre nogräknade hoppa över detta och leverera som privatpersoner. För att minska metallstölderna krävs därför förändringar för att försvåra försäljning av stöldgodset.

Tidigare var skrothandelsmarknaden reglerad med krav på licensiering för att handla med metaller. För att komma till rätta med dagens situation behöver någon form av licensiering eller tillstånd för skrothandeln återinföras. Skrothandlare bör även kunna kräva både legitimering av den som säljer skrotet och uppgifter på var skrotvarorna kommer ifrån. Då skulle också berörda myndigheter få en bättre tillsyn över skrothandeln. Vi kommer därför att lämna in en motion till riksdagen om att införa licensiering och uppgiftskrav i skrothandeln, för att minska metallstölderna och samtidigt stävja den svarta marknaden där det omsätts varor för miljontals kronor.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar