Sänk kostnaderna för den svenska maten

Svensk livsmedelsproduktion håller mycket god kvalitet, är miljövänlig och uppskattas av svenska konsumenter. Dessvärre kostar kontrollen av kött vid slakt mer i Sverige än i andra EU-länder, vilket gör att svenska bönder har högre kostnader än bönder i övriga Europa. Dessutom tillkommer högre energiskatter och högre produktionskostnader för den svenska bonden.

Det är därför glädjande att alliansregeringen i budgeten för 2012 nu satsar 90 miljoner kr per år för att sänka kontrollavgiften vid slakt. Satsningen kommer att träda i kraft vid årsskiftet och vara permanent.

Detta är mycket välkommet för svenska bönder – det sänker kostnaderna och ökar konkurrenskraften för den svenska maten. Det är angeläget att den svenska livsmedelsproduktionen kan öka och utvecklas. Svenska bönder är en förutsättning för en levande landsbygd och de skapar jobb på landsbygden i hela Sverige.

Det är därför viktigt att vi arbetar vidare för att våra svenska bönder ska få likvärdiga ekonomiska villkor med övriga europeiska bönder. Om Sverige ska bli det matland vi hoppas på och kunna utveckla besöksnäringen ytterligare och dessutom kunna producera mat för export är det viktigt att vi inte har kostnader i Sverige som hämmar detta.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar