Nu när alliansen gör en ny satsning på infrastrukturen är det viktigt att Västra stambanan och E20 prioriteras

Alliansregeringen presenterade den 30 augusti en ny satsning på infrastrukturen. Trots finansiell oro i vår omvärld har Alliansregeringen reformutrymmen. 5 ytterligare miljarder satsas på infrastrukturen under kommande två år. Tillförlitligheten och punktligheten i järnvägen måste förbättras. Därför förstärker regeringen nu anslagen till drift, underhåll och reinvesteringar på järnvägen med ytterligare 3,6 miljarder kronor. Sverige är ett avlångt land med stora avstånd och mycket landsbygd där behoven även är stora för en förbättrad vägstandard – ytterligare 1,4 miljarder satsas på vägnätet mellan 2012 och 2013.

Regeringen beslutade redan 2010 om en historisk infrastruktursatsning på närmare 500 miljarder kronor fram till 2021 med kraftigt ökade resurser till drift och underhåll i det svenska järnvägsnätet. Nu bygger vi vidare och vårdar infrastrukturen med finansierade förslag:

– Tillförlitligheten och punktligheten i det svenska järnvägsnätet behöver förbättras, både för person- och godstransporter. Det är därför glädjande att regeringen fortsätter den ansvarsfulla linjen med finansierade satsningar och fokus på där behoven är som störst, säger Sten Bergheden (M) moderat ledamot i trafikutskottet.

– Det är viktigt att Västra Götalands-regionen och Skaraborg arbetar aktivt för att Trafikverket nu prioriterar och använder en del av dessa satsningar till förbättringar på Västra stambanan och E20. Västra stambanan och E20 är två av Sveriges absolut viktigaste gods- och persontransportleder och de är avgörande för Skaraborgs utveckling och välstånd, avslutar Sten Bergheden (M) riksdagsledamot från Skaraborg.

Lämna ett svar