Möte med trafikpolisen i Malmö

Det blev diskussion med ansvariga för trafikpolisen Thomas Modigh och Lars-Åke Magnusson om kör- och vilotider, cabotageproblematiken, trafiksäkerhetsarbetet mm.

–          Det var ett lärorikt möte med många konkreta exempel på vad som fungerar väl och vad som fungerar mindre väl. Det är tydligt att Polisen i Skåne gör ett bra jobb med tanke på de stora trafikvolymer som finns på de skånska vägarna. Men det finns fortfarande flera aspekter som kan förbättras.

–          Svårigheterna kring cabotagetrafiken i Sverige och hur Polisen försöker komma åt den behöver belysas ytterligare i Trafikutskottets referensgrupp. En annan viktig aspekt som vi måste börja titta på är hur fler unga människor ska kunna lockas till trafikpolisen.

Lämna ett svar