Besök på Utvecklingscentrum i Malmö

På Utvecklingscentrum som ligger vid Åklagarmyndigheten i Malmö samlas kompetens kring trafikbrott, här blev det besök och samtal med vice överåklagare Göran Hellstrand och kammaråklagare Johan Bülow.

–          Det var ett lärorikt och intressant besök med bra samtal som jag kommer att ha stor nytta av i det fortsatta arbetet i Trafikutskottets referensgrupp som ser över konkurrenssituationen inom åkerinäringen.

–          Ett problem är hur myndigheterna har svårigheter med personer som begår trafikbrott och sedan lämnar landet. Här kan vi bli bättre, inte minst behöver samarbetet med övriga EU-länder stärkas.

Lämna ett svar