Sänkt restaurangmoms ger jobb åt unga

 (Foto: sxc.hu)

I tider av ekonomisk oro riskerar grupper som står längre ifrån arbetsmarknaden att drabbas hårdast. Därför vill Moderaterna prioritera åtgärder som stärker ungas möjligheter att hitta jobb. Redan idag får många unga sin första arbetslivserfarenhet genom att jobba på ett hotell, ett café eller en restaurang – det är ett viktigt steg för fortsatt utveckling i branschen eller inom andra yrken.

Enligt beräkningar från Handelns Utredningsinstitut (HUI) kan en sänkning av momsen på restaurang- och cateringtjänster leda till 15.000 nya jobb, varav 2600 nya jobb i Västra Götaland och många av dem till unga. Reformen skulle också förenkla för hela restaurangbranschen som slipper hålla reda på två momssatser, och företagens administrativa kostnader beräknas minska med drygt 200 miljoner per år. Det minskar skattefusket och vita anställningar ger trygga arbetsvillkor och tillgång till socialförsäkringssystemet. Sänkt restaurangmoms skulle också ge positiva effekter i andra delar av ekonomin som turist- och upplevelsebranschen, transportbranschen och livsmedelsproduktionen.

Dessvärre väljer Socialdemokraterna nu att svika sitt vallöfte om sänkt restaurangmoms. Att (S) tidigare också föreslagit att fördubbla kostnaden för att anställa unga genom högre arbetsgivaravgifter skulle vara mycket olyckligt för ungas jobbchanser. Varför säger (S) nej till viktiga arbetstillfällen som erbjuds med goda villkor och avtalsenliga löner, när unga inte gör det? Att reducera frågan om sänkt restaurangmoms till att en Toast Skagen skulle bli billigare är ett hån mot unga som vill ha ett jobb.

Ett jobb inom restaurangbranschen är en värdefull erfarenhet. För moderaterna är alla jobb lika viktiga. Vi ser längre än till bara kostnaden för att äta ute – en sänkning av restaurangmomsen leder till nya jobb, mindre regelkrångel och växande företag. Vi måste underlätta för våra unga att hitta jobb, inte försvåra och göra det dyrare. 

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar