Möte med infrastrukturminstern och åkerinäringenDet blev diskussioner om snedvriden konkurrens i åkeribranschen, vägkontroller och myndigheternas arbete med att stävja olaglig trafik. Med på mötet var Thomas Morell (regionchef Sveriges Åkeriföretag Skaraborg), Johan Lindström (VD Sveriges Åkeriföretag) och Mikael Nilsson (ordförande Sveriges Åkeriföretag)

– Det var ett bra möte med en bra dialog. Vi måste fortsätta arbeta för en rättvis konkurrens inom transportbranschen, och även titta på rättsväsenderelaterade frågor och hur polisen ska kunna bibehålla den specialistkompetens som krävs i dessa frågor, samt hur vi kan förhindra att stora företag och även kommuner anlitar oseriösa åkeriföretag.

– I Trafikutskottets referensgrupp jämför vi förhållanden i olika delar av Sverige, och ser även på hur man arbetar med transportfrågorna i bland annat Tyskland, Danmark och Finland för att se vad vi kan lära oss och förbättra i Sverige.

Lämna ett svar