Det måste bli enklare och mer lönsamt att driva företag

 

Sverige behöver fler och växande företag. Det är ofta ett stort steg att gå från en trygg anställning till att starta eget, och dessutom en omfattande administration. Det måste bli enklare och mer lönsamt att driva företag – att minska regelkrånglet, som minskar onödiga kostnader och spill av dyrbar tid, är en viktig pusselbit.

Alliansregeringen har redan genomfört flera förbättringar för företagsklimatet, och bl a förändrat 3:12-reglerna. Men för att både minska tröskeln för framtida företagare att våga ta steget och för att underlätta för befintliga företag bör 3:12-reglerna avskaffas. Det skulle underlätta för företagen med mindre regelbörda, men ett avskaffande av 3:12-reglerna skulle dessutom minska företagens administrationskostnader.

Olika former av ansökningar, tillstånd och annat pappersarbete tar en väsentlig del av företagares tid och kraft. Ofta måste man dessutom lämna in liknande uppgifter till flera olika myndigheter. Denna onödiga byråkrati kan förenklas genom en gemensam webbtjänst där företagaren lättare kan hålla ordning på sina olika ärenden samt slipper hantera flera olika inloggningsuppgifter och där myndigheter kan hämta in de uppgifter de behöver.

Sammantaget skulle avskaffade 3:12-regler och en webbtjänst för att hantera ärenden med olika myndigheter göra det enklare och mindre kostsamt att vara företagare. Jag kommer därför att lämna in en motion till riksdagen om detta under höstens motionsperiod. För att fler företag ska kunna växa och utvecklas och för att fler människor ska våga förverkliga sina idéer måste det bli enklare att vara företagare. 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, Näringsutskottet

Lämna ett svar