Ökad valfrihet för fordonsägarna och inte dyrare


Svar till Arne J Hova i Mariestads-Tidningen 27 juli

I och med avregleringen har Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) i uppdrag att ackreditera de företag som vill bedriva fordonsbesiktning i Sverige och se till att de uppfyller tekniska krav och krav på oberoende. Det innebär en stärkt tillsyn mot tidigare och att alla besiktningsföretag och stationer har samma bedömningsnormer. Detta ökar säkerheten och gör att alla blir lika bedömda.

Resultatet av avregleringen har blivit fler besiktningsstationer, längre öppettider och nya tjänster. Därtill har priserna inte gått upp, däremot om en bilägare vill ha en tidigare tid eller komma på drop-in kan det handla om en femtiolapp extra. Att kunna välja sin besiktningstid till när man inte arbetar och därmed inte förlorar två timmars inkomst ser många som positivt.

Med fler företag på gång in på besiktningsmarknaden gynnas fordonsägarna genom bättre tillgänglighet och det blir smidigare och enklare att besiktiga bilen när och var det passar den enskilde.  Detta ökar valfriheten för fordonsägarna. 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar