Svenskt kött på grillen också i framtiden

 (Foto: sxc.hu)

Sommar är högsäsong för att grilla, och en klar majoritet av svenska konsumenter föredrar att äta svenskt kött och är beredda att betala mer för det. Dessutom efterfrågar allt fler närproducerade livsmedel och ställer kvalitetskrav. Alliansregeringen har gjort flera satsningar för att förbättra villkoren för småskaliga livsmedelsproducenter och för att premiera kvalitet genom minskat regelkrångel, Matlandet Sverige och sänkta kostnader för företagande.

Denna inriktning måste fortsätta, inte minst för att vi även fortsättningsvis ska kunna grilla svenskt griskött. Den svenska grisnäringens lönsamhet hotas av import av billigt kött från våra grannländer, där miljö-, kvalitets- och djurskyddskraven är lägre. Många svenska grisbönder har redan lagt ner sin verksamhet och vittnar om denna orimliga situation.

Trots att svenska konsumenter ofta väljer svenskt livsmedel är detta inte lika självklart i industrin och i offentlig upphandling där fokus ofta ligger på pris och kvantitet snarare än kvalitet – det är svårt att påverka ursprung eller kvalitetskrav på en färdigrätt eller i skolköket. Kunskapen kring upphandling av livsmedel i Sveriges kommuner bör förbättras och inriktas på kvalitetskrav och att dela upp upphandlingarna i mindre delar så att mindre producenter kan delta – då kan mer svenskt griskött serveras på våra skolor och äldreboenden.

Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att den svenska grisnäringen ska överleva och utvecklas. Därför ses nu möjligheten över att införa en djurvälfärdsersättning inom landsbygdsprogrammet som delvis kan ersätta bonden för sina högre produktionskostnader, Finland har redan infört detta. Att däremot, som den rödgröna oppositionen, vilja återinföra handelsgödselskatt och nya kilometerskatter skulle definitivt ta död på våra landsbygdsnäringar och den svenska livsmedelsproduktionen. Att tvinga fram en minskad köttkonsumtion och införa köttfria dagar, som Miljöpartiet förespråkar, är helt fel väg att gå – människor ska självklart själva få avgöra vad man vill äta och när.

Svenskt lantbruk behöver rättvisa konkurrensvillkor i förhållande till sina europeiska konkurrenter, bättre möjligheter att delta i offentlig upphandling och minskade kostnader.  Vi ska även fortsättningsvis kunna producera och grilla svenskt kött. 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, Näringsutskottet

Lämna ett svar