Besök på whiskyproduktion

Riksdagsledamöterna Sten Bergheden och Cecilia Magnusson passade på att besöka Gotland Whisky under Almedalsveckan. I de gamla industrilokalerna i sockerbruket i Roma, drygt två mil från Visby, har VD Anders Stumle sedan ett par år arbetat med att utveckla verksamheten och få i ordning lokalerna för whiskyproduktion. Ledamöterna fick lära sig mer om hur man framställer whisky, hur företaget har utvecklats och hur man ser på framtiden.

Vid tiden för besöket var destilleriet och lager inte helt färdigt men produktionen väntas starta inom kort. Lokalerna kommer också att anpassas för olika evenemang som visningar, avsmakning mm. Vid sidan av utvecklingen av Gotlands första whiskyfabrik driver Anders Stumle också en närliggande vattenpark.

– Ett intressant besök som visar att nytänkande, lokal förankring och entreprenörskap är viktigt för en levande landsbygd i Sverige. Det är avgörande att vi underlättar ytterligare för företag som står på flera ben med t ex livsmedelsproduktion och turistattraktion. Fler regelförenklingar, mer enhetliga momssatser och fortsatta kostnadsminskningar. Det skapar jobb, stärker Sverige som turistland och bidrar till landsbygdens utveckling, säger Sten Bergheden.

Lämna ett svar