Mer valfrihet och fler bilbesiktningsstationer

Den 1 juli 2010 öppnades möjligheterna för fler bilbesiktningsföretag att etablera sig i Sverige, vilket har skett tidigare i våra grannländer. Svensk Bilprovning är ett välskött företag som kommer att klara konkurrensen på ett bra sätt, och som dessutom ges möjlighet att expandera och etablera sig i andra länder än i Sverige. Det är mycket positivt och ger nya utvecklingsmöjligheter för företaget.

Nya bilbesiktingsföretag har startat upp ett tiotal stationer i Sverige och fler är på gång. Fler företag skapar inte bara valmöjligheter för fordonsägarna utan ger också möjlighet för de som arbetar i branschen att välja arbetsgivare eller att starta eget. En del kanske undrar varför det inte har blivit fler etableringar under det första året. Svaret är enkelt: Transportstyrelsen och Swedac har haft inkörningsproblem med sitt nya uppdrag vilket har försenat arbetet något men detta är nu löst. Dessutom lovade de rödgröna inför valet 2010 att riva upp avregleringen om man vann valet, vilket bidrog till att flera företag avvaktade valresultatet innan de vågade investera i nya stationer.

De företag som har ansökt och ansöker om att få besiktiga fordon i Sverige måste först utbilda personal och godkännas av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) för att alla ska känna sig trygga med att bli besiktigade av seriösa och tillförlitliga företag. Att besiktiga ett fordon är en myndighetsutövning som måste garantera att fordonet blir rätt bedömt oavsett var man besiktigar det.

Med fler företag på marknaden ökar konkurrensen om kunderna vilket bidrar till effektivitet, utveckling och nya affärsideér. Det ökar också valmöjligheterna för fordonsägarna att välja besiktningsföretag och servicenivå. Utökade öppettider och andra erbjudanden ökar valfriheten. Det kan också innebära möjlighet att själv bestämma tid för sin besiktning så att man slipper ta ledigt och förlora ekonomiskt på att besiktiga bilen. Med alliansregeringen har nu etableringen tagit fart, antalet besiktingsstationer ökar, nya tjänster tillkommer och öppettiderna utökas. 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar