Skaraborgarna behåller mer av sina egna pengar i år

Det har länge funnits en felaktig uppfattning om att skattepengar är statens pengar. Men det är tvärtom – skattepengar är skattebetalarnas pengar, som stat och kommun bör använda efter bästa omdöme för att garantera en fungerande gemensam välfärd.

Staten vet inte nödvändigtvis bättre än den enskilde hur han eller hon bör spendera sina egna pengar – med mer över i plånboken efter skatt, desto mer frihet för individen att bestämma mer själv. Jobbskatteavdraget, som innebär en nettomånadslön mer om året för vanliga arbetare har gjort det mer lönsamt att arbeta, är ett exempel på detta. Och när fler jobbar ökar resurserna till det gemensamma.

Det är därför glädjande att den skattefria dagen – den dag på året när genomsnittslöntagaren har tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala årets alla skatter (inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, moms mm) – i år infaller runt den 10 juli. Det är nästan en månad tidigare än för bara 5 år sedan. Fr o m nu tjänar alltså skaraborgarna sina egna pengar.

Dessvärre är få medvetna om den skattefria dagen och dess innebörd. Det vore därför önskvärt att fler arbetsgivare skulle kunna synliggöra både dolda skatter som arbetsgivaravgifter och skattesänkningar som jobbskatteavdraget på lönespecifikationen, precis som på kvittot man får i affären där momsen framgår. Därtill bör skattetrycket fortsätta att minska i den mån den ekonomiska utvecklingen tillåter det. Ju mer människor kan bestämma över sina egna pengar och sina egna liv, desto bättre. 

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar