Debatt om Västra Stambanan

Punktligheten och tillförlitligheten i det svenska transportsystemet måste förbättras avsevärt. Det är infrastrukturen som knyter samman människor jobb och företag. Sedan Alliansen tog över makten 2006 har finansierade och kraftfulla åtgärder vidtagits, närmare 500 miljarder kronor kommer att satsas under planperioden. Anslagen till drift och underhåll har ökat med 40 procent jämfört med tidigare socialdemokratiska regeringar. Vi är väl medvetna om nyckelstråkets och västra stambanans vikt i Sverige, och många satsningar ligger redan i dag i den nationella planen, som t ex utökning av kapaciteten Göteborg-Skövde.

Lämna ett svar