Seminarium om hur vi får mer svenskt livsmedel på tallrikarna på skolor, äldreboenden och sjukhus

Miljöstyrningsverket arrangerade ett seminarium om kommuner och landstings upphandling av livsmedel där riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) var inbjuden för att debattera. Det går att ställa kvalitets, miljö- och djurskyddskrav vid livsmedelsupphandlingar och många kommuner vill ställa dessa krav och handla svenska livsmedel. Men det finns juridiska hinder, en bristande samverkan kommuner emellan och det behövs mer kunskap om detta i kommunerna.

– Dessvärre har flera kommuner som försökt upphandla med hänvisning till djurskyddskrav fällts i domstol. Detta riskerar dessutom att skrämma andra kommuner som vill upphandla närproducerat.  Det är tveksamt om Sverige tolkar EU-lagstiftningen om offentlig upphandling korrekt då man i andra europeiska länder upphandlar närproducerade livsmedel i större utsträckning, det ska vi i Sverige också kunna göra mer än vad vi gör i dagsläget. En prövning i EU-domstolen skulle vara välkommet i denna fråga.

– Under mina upphandlingsbesök runt om i olika kommuner är det tydligt att man vill upphandla mer närproducerat och vill ställa kvalitets- och djurskyddskrav. Men det saknas fortfarande en del kunskap i frågan. Det är viktigt att man ute i kommunerna inte bara tänker på pris och kvantitet, utan gärna delar upp upphandlingen i mindre delar så att mindre företag kan delta. Därtill bör man utveckla en inköpspolicy och lokala politiker måste ta mer ansvar och sätta sig in i denna fråga, och inte enbart skylla på LOU. Sen bör också kommunerna ta tillvara den kompetens och samordningsfunktion som finns hos SKL och de råd och det stöd som Miljöstyrningsrådet ger vad gäller livsmedelsupphandling.

– Med mer svenskt livsmedel i offentliga upphandlingar gynnas svenskt lantbruk och svenska jobb, och det blir bättre kvalitet på den offentliga maten och mer närproducerat.

En kommentar för “Seminarium om hur vi får mer svenskt livsmedel på tallrikarna på skolor, äldreboenden och sjukhus

Lämna ett svar