Ökad säkerhet och trygghet på vägarna

I fjol omkom 270 personer på våra vägar. Det innebär att vi har lägst antal döda i trafiken i förhållande till befolkningen internationellt sett. Det är fortfarande för många. Regeringen fortsätter därför att satsa för ökad säkerhet och trygghet på våra vägar.

Trafiksäkerhetsarbetet står på tre ben: vägars utformning och hastighetsgränser, teknik och innovation, och attityder och riskbenägenhet hos förarna. Men vi kan bli ännu skarpare på dessa och skruva upp ambitionsnivån och tempot ytterligare.                   

Det är viktigt med hastighetsefterlevnad och säkra vägar. Det ingår i Trafikverkets uppdrag att hela tiden utvärdera och analysera var och hur vägar ska byggas eller rekonstrueras för ökad säkerhet, genom att exempelvis bli 2+1-vägar och få fler mitträcken. Detta förhindrar kollisioner och har med över 80% minskat dödsolyckorna. Fram till 2021 kommer Trafikverket även att genomföra 90 stycken investeringsåtgärder, där god vägstandard, undanröjande av hinder för sikt och rätt hastighet i förhållande till vägens standard är viktiga faktorer för att minska svåra olyckor.

Ny teknik måste använda oss av istället för att låta den bli en källa till distraktion. Utvecklingen av moderna, tekniska hjälpmedel räddar liv – smarta vädertjänster, automatiska bromsfunktioner och ökade möjligheter till kontakt mellan olika fordon. Risken att få en dödlig skada minskar med 90 procent om resan görs i en modern bil jämfört med en bil från 1980-talets början.

Den svenska förarutbildningen har flyttat fokus från fordonskunskap till attityd, omdöme och förståelse. Utbildningen är nu mer insiktsinriktad och individuell. Riskutbildningen och den individuella vetskapen om sin egen riskbenägenhet har utvecklats och är nu en särskild kunskap för nyblivna körkortsinnehavare.

Även Trafikpolisen spelar en viktig roll i antalet minskade dödsolyckor. De gör många riktade satsningar mot alkohol- och drogpåverkade förare. Antalet omkomna personbilsförare med alkohol i blodet har nästan halverats sedan 2003. Nästa år permanentas försöken med alkolås som alternativ till att bli av med körkortet vid rattfylleri.

Säkerhet på våra vägar är något Sverige har prioriterat högt. Ny teknik i kombination med bättre vägar och ökad insikt hos förarna har lett oss långt. Vi fortsätter nu arbetet och satsningarna för att antalet olycksfall på våra vägar ska minska. 

Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Infrastrukturminister

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet 

Christer Winbäck (FP)
riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar